Vår metod

Dialog

Opinionsbildning genom att skapa dialog kring olika frågor. Vi har tre spelpolitiska frågor vi driver:

      1. Spelreklam: Att få bort spelreklam som riktar sig direkt till barn och unga

      2. Socialtjänstlagen: Att ett tydliggörande görs av socialtjänstlagen så att de med spelproblem runt om i landet kan få relevant stöd, vård och hjälp. Därtill även att anhöriga får relevanta insatser.

      3. Nationell handlingsplan: Att stärka arbetet med att förebygga spelproblem med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna


Verksamhet AV och FÖR unga

För oss är det givet att verksamheten ska vara av och för unga – det vill säga att barn, ungdomar och unga vuxna själva beslutar om vilken verksamhet ska finnas. Vi bygger våra lokala ungdomsverksamheter utifrån rådande trender, attityder och kultur. Det är viktigt för oss att kunna agera i stunden, att ständigt utveckla vår verksamhet och erbjuda insatser i de arenor där ungdomar finns i dag.


Spelförebyggande aktiviteter

Att vi ska erbjuda attraktiv verksamhet som ett alternativ till spel. Vi ska även bidra till trygga spelmiljöer. I framtiden kan det exempelvis handla om att erbjuda ”trygga LAN”.

Exempel på spelförebyggande aktiviteter vi erbjuder i dag är medlemsmöten med olika teman, stödsamtal och brädspelskvällar.


Kontakt: Klicka här!