Utlägg

Observera att alla utlägg måste redovisas innan 5 december varje år för att kunna utbetalas. Följ instruktionerna nedan.

 

Reseräkning

För att få den senaste versionen av reseräkningen: Klicka här!

– Fyll alltid i kontonummer

– Signera (fyll ej i attest-rutan)

 

Posta till:

Riksförbundet Spelkontroll

Box 4471

Hässelby torg 14

16516  Hässelby

 

Kvitton
På alla kvitton behöver man skriva vem som har lagt ut pengarna. Exempel på hur man skriver är ”Sofia Hermanssons utlägg”.

Sedan skriver man vilken post det gäller om man vet detta t.ex. ”Post Spelkontroll Örebro”.

Tejpa eller häfta fast underlagen på ett eller flera A4 så att det går att scanna det direkt. Kvittona får inte överlappa varandra, det vill säga sitta på varandra.

 

Posta till:

Riksförbundet Spelkontroll

Box 4471

Hässelby torg 14

16516  Hässelby