RISK har drivit tre spelpolitiska frågor:

 

Socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen:
Att beslut tas om finansieringen av implementeringen av en ny utformad socialtjänstlag samt hälso- och sjukvårdslag. Detta så att de med spelproblem runt om i landet, i framtiden, får relevant stöd, vård och hjälp. Därtill även att anhöriga får relevanta insatser och då tänker vi särskilt på de 82 000 barn som växer upp med någon som spelar för mycket. En central fråga avseende detta är att det ekonomiska ansvarstagandet tydliggörs.

 

Nationell handlingsplan för förebyggande insatser:
Att arbetet stärks avseende att förebygga spelproblem och formulera en nationell handlingsplan med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna

 

Spelreklamsreglering:
Vi är positiva till mer restriktiv spelreklam. Vi har listat ett antal åtgärder vi anser särskilt viktiga för att spelreklam ska bli ansvarsfull, då särskilt med fokus på spelreklam som riktar sig mot ungdomar. Dessa åtgärder avser även att förebygga att spelreklam når barn. Vi anser att:

 

  • Spelreklam inte ska vara tillåten från klockan 05.30–08.00 och 17.30–20.00. Detta då många barn och unga exempelvis tittar på TV och lyssnar på radio dessa tider

  • Spelreklam ska innefatta framträdande varningstexter. Detta likt andra farliga produkter såsom nikotin och alkohol

  • Anmälningarna av spelreklam hanteras av en aktör – inte av den uppsjö av aktörer det är när detta remissvar skrivs

  • Det utformas material för hur man ska gå tillväga för att anmäla spelreklam och att processen för anmälan av spelreklam underlättas. Detta då spelreklamen sker i så pass många olika kanaler och förutsättningarna är olika utifrån om reklamen sker via mail, sms, tv, direktreklam, radio, tidningar, telefonsamtal, banners, pop-ups eller sociala medier

  • Spelreklam ska innehålla hänvisning till Stödlinjen som erbjuder rådgivning till anhöriga, personer med spelproblem och professionella

  • Det bör anses vara särskilt allvarligt om spelreklam riktas direkt mot barn och ungdomar. Detta då de varit mest utsatta i befolkningen för spelproblem sedan nittiotalet. Därtill växer 82 000 barn upp med någon som spelar för mycket

  • Regleringen av spelreklam tar särskild hänsyn till digital reklam, t.ex. den i sociala medier, via pop-ups och banners

  • Alla aktörer som bedriver spelreklam bör lägga en viss procent av sin marknadsföring på reklam som uteslutet handlar om spelansvar

  • Kriteriet ”vilseledande” beaktas tydligt i framtida lagtext, då avseende reklamens utformning och det sammanhang en spelreklam presenteras