RISK driver tre spelpolitiska frågor i dagsläget:

  • Spelreklam: Att få bort spelreklam som riktar sig direkt till barn och unga

  • Socialtjänstlagen: Ett tydliggörande av socialtjänstlagen så att de med spelproblem runt om i landet kan få relevant stöd, vård och hjälp. Därtill även att anhöriga får relevanta insatser och då tänker vi särskilt på de 82 000 barn som växer upp med någon som spelar för mycket

  • Nationell handlingsplan: Att stärka arbetet med att förebygga spelproblem och formulera en nationell handlingsplan med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna