Om oss

Riksförbundet Spelkontroll (RISK) är en idéburen organisation för åldrarna 16-30. Vi arbetar för att föra dialog kring ungas spelande.

RISK är Sveriges första nationella ungdomssatsning för att förebygga och stävja spelproblem.

De första föreningarna knutna till RISK startade under inledningen av 2013. Den som delar vår syn på alla människors lika värde och anser att dialog kring ungas spelande är viktigt är välkommen som medlem.RISK:s bas är lokal verksamhet som ska vara för och av unga. Värt att notera är att det inte finns en övre eller undre åldersgräns för att bli medlem – den primära målgruppen är dock 16-30 år. Det viktiga är att man vill föra dialog kring ungas spelande.

I dag finns det lokal verksamhet i Göteborg, Örebro och Stockholm.RISK arbetar utifrån tillåtelser där vi ser Spela RISKfyllt som lösningen för att skapa spelansvar för barn och unga. Vi tänker att det är viktigt att skapa balans och välmående.

Det vill säga att det som är (R)oligt med spel och datorsittande hamnar i fokus samtidigt som det är präglat av att vara (I)nsiktsfullt, fyllt av (S)tabilitet och (K)ontrollerat.