Vill du bidra till att föra dialog kring ungas spelande?

Känner du någon som du tror vill föra dialog kring ungas spelande?

Tycker du att spelande är roligt och ska vara ansvarsfullt?

 

Man kan engagera sig på olika vis för att föra dialog kring ungas spelande. Detta med utgång i hur mycket tid man har att avvara.

Nedan återfinns en punktlista på vad man kan göra för att markera att man anser att det är viktigt att fokusera på att förebygga och avhjälpa spelproblem bland barn, ungdomar och unga vuxna. Det är nämligen yngre personer som har drabbats hårdast av baksidan av spel sedan nittiotalet.

 


Jag har 30 sekunder


Gilla och följ oss i sociala medier:

Facebook: Klicka här!

Twitter: Klicka här!

 


Jag har fem minuter

  • Bjud in ett antal vänner du tror kan vara intresserade av RISK till att gilla vår sida på Facebook och Twitter

  • Dela någon av våra statusar eller uppdateringar i sociala medier och skriv en kort, presenterande introtext till delningen.

  • Bli stödmedlem i RISK. Du behöver inte vara aktiv i riksförbundets verksamhet för att bli medlem – det räcker att du anser att det är viktigt att föra dialog kring ungas spelande och delar vår syn på människors lika värde. Genom ditt medlemskap möjliggör du att andra ska kunna föra dialog i ditt ställe.

  • Helst av allt ser vi givetvis att du deltar i någon av våra verksamheter.

 


Jag har en timma

  • Skriva ett blogginlägg eller författa en kortare text som handlar om vikten av att skapa dialog kring ungas spelande och sprid den i dina sociala kanaler.

  • Sprid budskapet om att vi finns till tre personer – gärna ansikte mot ansikte.

  • Sprid information om att vi finns på ett annat vis du finner lämpligt t.ex. genom att spela in ett filmklipp.

 


Jag har ett antal timmar

  • Delta på ett utbildningstillfälle som RISK arrangerar

  • Delta på RISK årsmöte eller förbundsråd, vilka är våra två årliga nationella mötesplatser. Vi hoppas på att vi kommer att kunna erbjuda utbildningstillfällen på helger, utöver årsmötet och förbundsrådet, under 2015.

  • Skriv en krönika eller liknande som du kan publicera i våra kanaler. Ta kontakt innan du börjar skriva så att vi kan hjälpa dig utforma texten.

 


Har du en specifik kompetens du vill bidra med?

Du kan bidra med vilken spetskompetens som helst. Det kan vara något du har observerat och inser att RISK behöver hjälp med eller något som du insett att en lokalförening knutet till RISK har behov av.

Vårt mål är att ständigt utveckla vår verksamhet – kom gärna med förslag på vad du skulle kunna bidra med. All hjälp stödjer arbetet med att förebygga och stävja spelproblem bland barn, ungdomar och unga vuxna.

 


Vill du ha ett förtroendeuppdrag?

 

Maila: info@spelkontroll.nu

 

Välkommen att engagera dig inom RISK!